Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει στον TAP την προβλεπόμενη πληρωμή μετά την επιτυχή υποβολή των μελετών Skip to main content

Επιστροφή στη πλήρη λίστα με τα νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει στον TAP την προβλεπόμενη πληρωμή μετά την επιτυχή υποβολή των μελετών

01 Δεκέμβριος 2009

The European Commission has awarded the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project the final payment of a grant it applied for in 2005. This is the second time the TAP project has received payment of a grant from the European Union, following the successful submission of a number of studies. The first grant for TAP was approved in 2005 for the initial Feasibility Studies of the pipeline.

The application for this second grant was approved by the European Commission in December 2006 and covers the Basic Engineering study that took place on the TAP project in 2006 – 2008.  This included route investigations surveys, preliminary impact assessments in order to prepare for the necessary applications to the various authorities.

Robert Klein, Managing Director for the Trans Adriatic Pipeline said: “I am delighted to have now received the European Commission grant that we applied for in 2006.  It is a clear sign of ongoing support from the European Commission of the TAP project”.

TAP is eligible for grant financing from the European Commission (EC) as a project with status of “Common Interest” under the Trans European Energy Networks (TEN-E) programme.  The project is supported by the EC as it contributes to the diversification and security of energy supply to Europe, and also promotes the interconnection and development of trans European energy networks.