Ο ΤAP ιδρύει εθνικά γραφεία στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία Skip to main content

Επιστροφή στη πλήρη λίστα με τα νέα

Ο ΤAP ιδρύει εθνικά γραφεία στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία

20 Ιανουάριος 2010

The Trans Adriatic Pipeline project completed registration of its permanent country offices in Greece, Albania and Italy. Country offices will support TAP in liaising with the authorities in the host countries, in preparing and submitting all necessary applications as well as in providing information about the project to the local public and media.

Michael Hoffmann, External Relations Director of TAP, said, “The opening of the new offices in Greece, Albania and Italy is another sign of TAP’s continuous progress.  These permanent representations will help us develop stronger relationships with local stakeholders and further create trust in TAP.”