Skip to main content

Ευκαιρίες που θα δημιουργήσει ο TAP για τις φιλοξενούσες χώρες

Η Ελλάδα, η Αλβανία και η Ιταλία θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη σε στρατηγικό επίπεδο από την παρουσία του TAP στις χώρες τους, καθώς θα δουν να αναβαθμίζεται η θέση τους στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη ως περιφερειακών πυλών και ενεργειακών κόμβων.

Στα οφέλη που θα προέλθουν από τον TAP συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Άμεση συμβολή στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) μέσω των φόρων (σημ.: σύμφωνα με τους ενεργειακούς κανονισμούς της ΕΕ, ο TAP δεν καταβάλλει τέλη διέλευσης στις φιλοξενούσες χώρες του).
  • Άμεση και έμμεση απασχόληση στη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας.
  • Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών μέσω των επιλέξιμων προμηθευτών.
  • Προγράμματα αναβάθμισης δυνατοτήτων: νέες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη για εταιρείες και εργαζόμενους.
  • Επένδυση στην κοινωνία και στο περιβάλλον: επενδυτικά προγράμματα σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων.
  • Βελτίωση των τοπικών υποδομών, π.χ. οδών και γεφυρών πρόσβασης στην Αλβανία.
  • Αναβάθμιση του ρόλου των φιλοξενουσών χωρών ως περιφερειακών ενεργειακών κόμβων.

Ανεξάρτητες μελέτες που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία διαπιστώνουν ότι ο TAP θα έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της κάθε χώρας, κυρίως στη διάρκεια της φάσης κατασκευής.

Αλβανία

Ο TAP θα αναπτύξει τις ενεργειακές υποδομές της Αλβανίας και θα φέρει μεγάλες ξένες επενδύσεις στη χώρα. Με εκτιμώμενο ύψος που μπορεί να ανέλθει στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ο TAP προσδοκάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που έχει γίνει ως ς σήμερα στην Αλβανία. Ως τέτοια, θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και αναπτύσσοντας τις τοπικές δεξιότητες και δυνατότητες.

Ο TAP έχει την ισχυρή στήριξη της κυβέρνησης της Αλβανίας και χαρακτηρίζεται ως  «έργο εθνικής σημασίας».

Ο αγωγός θα βοηθήσει την Αλβανία να συνεχίσει την εμπορική και φυσική προσέγγισή της με την Ευρώπη, ενισχύοντας την περιφερειακή και γεωστρατηγική σημασία της ενώ, ταυτόχρονα, θα προάγει τη σταθερότητα και θα προετοιμάσει τη χώρα για ενδεχόμενη ένταξή της στην ΕΕ.

Πέρα από την εξασφάλιση σταθερών και προβλέψιμων ετήσιων εσόδων αφού τεθεί σε λειτουργία, ο TAP μπορεί επίσης να συνδράμει την Αλβανία στην κάλυψη των εγχώριων ενεργειακών αναγκών της αναπτύσσοντας μια εσωτερική αγορά ενέργειας.

Ο TAP υποστηρίζει την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου της Αλβανίας και προσφέρει ήδη τη συνδρομή του στην ανάπτυξη του εθνικού γενικού σχεδίου για το φυσικό αέριο.

Ελλάδα

Ο TAP θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναδειχθεί, όπως φιλοδοξεί, σε μείζονα ενεργειακό κόμβο και λεωφόρο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

H οικονομική ευρωστία των μετόχων του TAP διασφαλίζει ότι ο αγωγός θα χρηματοδοτηθεί χωρίς οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κόστος του έργου στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ – μια σημαντικότατη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο TAP θα αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό εθνικό εργοδότη, παρέχοντας νέες θέσεις εργασίας, τόσο στη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής  παράγοντας και φορολογικά έσοδα.

Μια τέτοια σημαντική δέσμευση θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για την Ελλάδα βοηθώντας τη χώρα να  αναπτύξει περισσότερο τις επιχειρηματικές δυνατότητές της και δίνοντας περαιτέρω ώθηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη.

Ιταλία

Η Ιταλία φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε μείζονα ενεργειακό κόμβο, ωστόσο το υψηλό κόστος προμήθειας φυσικού αέριου και ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Ο TAP προσφέρει στην Ιταλία νέες ευκαιρίες να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς παρέχοντας σε πρώτη φάση 10 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως απευθείας στη χώρα, ποσότητα που αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της συνολικής κατανάλωσης της Ιταλίας.

Ο αγωγός απασχολεί ήδη τεχνικές εταιρείες υψηλής εξειδίκευσης. Όταν αρχίσει η κανονική λειτουργία του έργου, θα χρειαστεί μόνιμο προσωπικό στον τερματικό στθμό παραλαβής του αγωγού για την παρακολούθηση της καθημερινής δραστηριότητας, όσο και για τη λειτουργία ολόκληρου του αγωγού.