Skip to main content

Υγεία και ασφάλεια

Η δέσμευση του TAP για την υγεία και την ασφάλεια αναγνωρίζει ότι το έργο έχει καθήκον να μεριμνά για τις τοπικές κοινότητες, το εργατικό δυναμικό και τους μετόχους. 

Ορίζοντας τις γενικές αρχές, ο TAP θα διασφαλίσει ότι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι στόχοι του έργου είναι να μην υπάρξει απώλεια ανθρώπινης ζωής και να αποφευχθεί κάθε σοβαρό ατύχημα.

Θα διεξαχθούν εκτενή προγράμματα εκπαίδευσης βάσει των δυνητικών κινδύνων και θα παρακολουθείται στενά σε διαρκή βάση η απόδοση των εργολάβων και των προμηθευτών του έργου στον τομέα της υγείας και ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι o TAP ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις του.

Ο TAP θα καλλιεργήσει έναν τρόπο σκέψης βασισμένο στις εμπειρίες που αποκομίζονται μέσω των δικτύων υγείας και ασφάλειας ώστε οι καθημερινές εμπειρίες να καταγράφονται για να λαμβάνονται στη συνέχεια υπόψη στις εργασίες.

Σχεδίαση υψηλής ποιότητας

Η σχεδίαση του αγωγού βασίζεται σε αναγνωρισμένα εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας και στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Τα μέτρα ασφαλείας σχεδιάζονται σύμφωνα με την ακόλουθη ιεραρχία:

  • Εξάλειψη: όπου είναι εφικτό, η σχεδίαση εξαλείφει τους κινδύνους ώστε το εργοτάξιο να είναι εγγενώς ασφαλές.
  • Πρόληψη: όταν δεν είναι δυνατή η αποφυγή ενός επικίνδυνου υλικού ή διαδικασίας, λαμβάνονται μέτρα ώστε ο κίνδυνος να παραμείνει ανενεργός.
  • Ανίχνευση: αν συμβεί ένα περιστατικό που ενέχει κίνδυνο, η σχεδίαση διασφαλίζει ότι το περιστατικό θα ανιχνευθεί γρήγορα.
  • Έλεγχος: θα προβλέπονται μέτρα για έλεγχο των περιστατικών που ενέχουν κινδύνους.
  • Άμβλυνση: η σχεδίαση θα περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων ενός επικίνδυνου περιστατικού στις περιπτώσεις που αυτά τα μέτρα κρίνονται αποτελεσματικά και ενδεδειγμένα.

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Ο TAP θα διασφαλίσει ότι διαθέτει συστήματα, πόρους και εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν. Καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του αγωγού, ο TAP θα συνεργάζεται με τις εθνικές και τοπικές αρχές αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, καθώς και με τις λοιπές συναφείς υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται ο καθορισμός και η διατήρηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ετοιμότητας.

Πιστοποιήσεις Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

O TAP έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα στιβαρό, πιστοποιημένο και ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE Management System). Το Σύστημα αυτό καλύπτει τόσο τις κατασκευαστικές εργασίες για τον αγωγό στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, όσο και τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας – στην έδρα της στην Ελβετία και στα κεντρικά υποκαταστήματα των χωρών όπου δραστηριοποιείται.

Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης QHSE του ΤΑΡ πληροί τις απαιτήσεις των πιο διαδεδομένων προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) ISO 9001:2015OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2015. Επίσης, απαντά στις προσδοκίες μετόχων και ενδιαφερομένων μερών, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων μερών, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Καθώς το έργο οδεύει προς τον στόχο του, τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία, το Σύστημα Διαχείρισης QHSE του ΤΑΡ επικαιροποιείται σταδιακά ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού.