Skip to main content

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Εργαζόμαστε με Φροντίδα για το Περιβάλλον κατά μήκος της Όδευσης του TAP

03 Οκτώβριος 2016

Η 4η Οκτωβρίου θεσπίστηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων», μία πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων παγκοσμίως. Με αφορμή αυτό το γεγονός, αδράξαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις περιβαλλοντικές προσπάθειες και τις δεσμεύσεις του TAP καθώς επίσης, να παραθέσουμε τις πρόσφατες δράσεις για τον εντοπισμό, τον περιορισμό των επιπτώσεων και την προστασία σημαντικών ειδών, των βιότοπων και των οικοσυστημάτων τους, που βρίσκονται κατά μήκος της όδευσης του αγωγού.

Κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, ο TAP διεξήγαγε πολλές έρευνες πεδίου για την πανίδα και τη χλωρίδα στις τρεις χώρες υποδοχής του έργου και την Αδριατική Θάλασσα. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του TAP χαρτογραφούν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και -οικονομικές επιπτώσεις του αγωγού και συμπεριλαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό τους κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού.

Οι περιβαλλοντικές ενέργειες συνεχίζονται παράλληλα με τις υπέργειες εργασίες κατασκευής. Καθ’ όλο το 2016, ο TAP διεξήγαγε μία σειρά από μελέτες και εργασίες οικολογικής διαχείρισης στα είδη της πανίδας συμπεριλαμβανομένων της βίδρας, μεγάλων θηλαστικών, πτηνών, ψαριών του γλυκού νερού, αμφίβιων και ερπετών, νυχτερίδων καθώς και εδαφόβιων σκίουρων. 

Οι μελέτες αυτές οδήγησαν σε αναλυτικά και εφαρμόσιμα προγράμματα μετριασμού με πρακτικές συστάσεις για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων κατά την περίοδο κατασκευής. 

Η Ευρωπαϊκή βίδρα, προστατευόμενο είδος από την Ελληνική και Αλβανική νομοθεσία, διαβιεί σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα σε ποικίλους υδροβιότοπους, όπως τα ποτάμια, τα ρυάκια, τα υδάτινα κανάλια, οι λίμνες, τα έλη και τα δέλτα των ποταμών. Οι μελέτες του TAP για τις βίδρες διερευνούν κάθε υδάτινο στοιχείο που διασταυρώνεται με τον αγωγό και θεωρείται πιθανός  οικότοπος για τις βίδρες. Όπου εντοπίστηκαν βίδρες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, προτάθηκαν τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση ενδεχόμενου αντίκτυπου:

 • Διεξαγωγή περαιτέρω ελέγχων για φωλιές και σημεία ανάπαυσης της βίδρας, ακριβώς πριν από την έναρξη των εργασιών.
 • Προετοιμασία αναλυτικού σχεδίου δράσης για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου, σε περίπτωση που βρεθούν φωλιές ή σημεία ανάπαυσης σε απόσταση έως 30 μέτρων από τη ζώνη εργασίας του TAP.
 • Περιορισμός της αποψίλωσης παραποτάμιας βλάστησης και διατήρηση μίας λωρίδας βλάστησης στο σημείο διέλευσης του αγωγού, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (δηλ. απαγόρευση της αρχικής εκκαθάρισης στο τμήμα διέλευσης).
 • Παροχή μέτρων πρόληψης για τον εξοπλισμό που εισέρχεται στα ποτάμια.
 • Περιορισμός της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά μήκος της όχθης του ποταμού σε λιγότερο από τρεις μέρες.
 • Τοποθέτηση ράμπας εξόδου (ξύλινες σανίδες) στην τάφρο του αγωγού, που θα διευκολύνει τις βίδρες  στις μετακινήσεις τους.  
 • Αποκατάσταση της παρόχθιας βλάστησης το συντομότερο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Σε συνέχεια της μελέτης του TAP για τους λύκους, είδος που συναντάται στην δυτική και βόρεια Ελλάδα, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα:

 • Περιορισμός της αποψίλωσης και της διαπλάτυνσης του εδάφους στις δασικές περιοχές.
 • Τοποθέτηση του αγωγού δίπλα σε άλλους υφιστάμενους αγωγούς, καλωδιώσεις, δρόμους και άλλες γραμμικές εγκαταστάσεις για την αποφυγή ή μείωση πιθανού κατακερματισμού του βιότοπου.  
 • Απομάκρυνση από τις γνωστές φωλιές των λύκων και περιορισμός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στις ώρες που οι λύκοι δεν φωλιάζουν ή απογαλακτίζουν τα μικρά τους.
 • Αποφυγή, όπου είναι εφικτό, των απογευματινών και νυχτερινών εργασιών, όταν οι λύκοι είναι ενεργοί γύρω από τον οικότοπο και τις φωλιές τους.
 • Αποφυγή της τοποθέτησης εγκαταστάσεων (π.χ. κατασκηνώσεις, περιοχές εναπόθεσης σωλήνων) ή της εγκατάστασης τεχνητού φωτισμού σε ευαίσθητες περιοχές. 
 • Διατήρηση της ανοιχτής προσβάσεις των λύκων στα σημεία της άγριας φύσης που διέρχεται ο αγωγός και κάλυψη της τάφρου του αγωγού αμέσως μετά την τοποθέτησή του.

Οι ειδικοί περιβαλλοντολόγοι του TAP συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με τους κατασκευαστές και τους μηχανικούς του υπέργειου τμήματος για την παρακολούθηση των χαρτογραφημένων ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων και τον περιορισμό του αντίκτυπου στα είδη και τους σημαντικούς βιότοπούς τους κατά μήκος της όδευσης του έργου.