Skip to main content

Επιστροφή στη πλήρη λίστα με τα νέα

Ο TAP δημοσιεύει προκήρυξη για την κατασκευή σταθμών συμπίεσης στην Ελλάδα και την Αλβανία

05 Ιούνιος 2014

Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (ΤΑΡ) συνεχίζει τη διαδικασία προεπιλογής πιθανών προμηθευτών για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής συμπίεσης μήκους 870 χμ., καθώς και των συνοδευτικών υποδομών, που θα διατρέχει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα για να καταλήξει στη Νότιο Ιταλία.

Την εβδομάδα αυτή ο ΤΑΡ δημοσίευσε την τρίτη κατά σειρά προκήρυξή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την ανακοίνωση της κατασκευής σταθμών συμπίεσης στην Ελλάδα και την Αλβανία. Δύο σταθμοί είναι απαραίτητοι για τη μεταφορά 10 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως κατά μήκος του αγωγού με κατεύθυνση από την ανατολή προς τη δύση. 

Το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης προμήθειας θα αφορά τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) ενός σταθμού συμπίεσης στην Αλβανία, κοντά στο Φίερι (με ειδικό σύστημα μέτρησης “fiscal metering”, ενώ ακόμη ένας σταθμός μέτρησης ροής θα κατασκευαστεί κοντά στη Βίγλιστα της Αλβανίας) και ενός σταθμού συμπίεσης (με ειδικό σύστημα μέτρησης “fiscal metering”) στην Ελλάδα, κοντά στους Κήπους της Θράκης.*

Εταιρείες που ενδιαφέρονται να προεπιλεγούν για τη διεκδίκηση σύμβασης προμήθειας θα πρέπει να ζητήσουν την αποστολή του σχετικού ερωτηματολογίου από τον ΤΑΡ όχι αργότερα από τις 16.06.2014. Το αίτημα μπορεί να αποσταλεί στον ΤΑΡ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pqq.stations@tap-ag.com. Μόνο ένας επιλεγμένος αριθμός προεπιλεγμένων εταιρειών θα προσκληθεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή των σταθμών συμπίεσης.

Ο Knut Steinar Kvindesland, Διευθυντής Ανάθεσης Συμβάσεων στον TAP, δήλωσε σχετικά: «Το εύρος των εργασιών για τη σύμβαση αυτή είναι αρκετά περίπλοκο – οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επιδείξουν πολύ εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην κατασκευή σταθμών συμπίεσης φυσικού αερίου, και να διαθέτουν πολύπλευρη εμπειρία από άλλες υποδομές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δεξιοτήτων διαχείρισης έργων».

Οι ανάδοχοι του ΤΑΡ για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) θα είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της συνεργασίας με υπεργολάβους ώστε να εφαρμοστούν συγκεκριμένα σημεία των εκπορευόμενων από τη σύμβαση υποχρεώσεων. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον θέσεις εργασίας και οικονομικές ευκαιρίες στην περιοχή. Η έναρξη των εργασιών κατασκευής των σταθμών προγραμματίζεται για το 2016, ενώ θα χρειαστούν περί τα δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Οι σταθμοί συμπίεσης θα κατασκευαστούν με βάση τις διεθνείς βιομηχανικές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, σε μέρη απομακρυσμένα από πυκνοκατοικημένες περιοχές, ώστε να επιφέρουν τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Ο ΤΑΡ έχει υιοθετήσει μία σειρά μέτρων για να μετριάσει κάθε πιθανή επίπτωση, όπως αυτά περιγράφονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ για την Αλβανία και ΜΠΚΕ για την Ελλάδα).

Η τωρινή διαδικασία προεπιλογής είναι η τρίτη κατά σειρά, έπειτα από σχετικές προκηρύξεις για την κατασκευή οδικών αρτηριών και γεφυρών στην Αλβανία, καθώς και χερσαίων εγκαταστάσεων του αγωγού στην Ελλάδα και την Αλβανία.  

Οι επόμενες προκηρύξεις αναμένεται να εκδοθούν από τον ΤΑΡ τις επόμενες εβδομάδες με την προεπιλογή εταιρειών προμήθειας Υπερ-συμπιεστών (Turbo) και Βαλβίδων Αγωγών Μεγάλης Διαμέτρου.   

* Η προκηρύξεις για δύο επιπλέον σταθμούς συμπίεσης στην Ελλάδα και την Αλβανία (για τη μελλοντική επέκταση της χωρητικότητας του αγωγού σε 20 δισ. κυβικά μέτρα) θα ανακοινωθούν στο μέλλον.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τον TAP
Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II στο Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο μήκους 870 χλμ. αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους και θα διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Nότιo Ιταλία.
Ο TAP θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού και θα αποτελέσει σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς δεν εξαρτάται από επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. Οι πωλήσεις αερίου προς τη Γεωργία και την Τουρκία προβλέπονται για τα τέλη του 2018, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθούν περίπου ένα χρόνο αργότερα.
Στον ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON (9%) και Axpo (5%).
Σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών του ΤΑΡ
Τον Απρίλιο του 2014, έπειτα από την επανεξέταση της στρατηγικής και του χρονοδιαγράμματός του, η κοινοπραξία του ΤΑΡ αποφάσισε να δημοσιεύσει εκ νέου τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών δημιουργώντας νέες δυνατότητες προεπιλογής για τη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Η αναθεωρημένη διαδικασία στοχεύει να παράσχει τις μέγιστες δυνατές ευκαιρίες σε ημεδαπούς και διεθνείς προμηθευτές ώστε να συμμετάσχουν στο έργο. Ο ΤΑΡ ενθαρρύνει όλες τις εταιρείες με σχετική εμπειρία –συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν– να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στη νέα διαδικασία προεπιλογής.