Skip to main content

Επιστροφή στη πλήρη λίστα με τα νέα

Ο TAP δημοσιεύει προκήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση υπερ-συμπιεστών αεριοστροβίλων στην Ελλάδα και την Αλβανία

27 Ιούνιος 2014

Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (ΤΑΡ) συνεχίζει τη διαδικασία προεπιλογής πιθανών προμηθευτών για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής συμπίεσης μήκους 870 χμ., καθώς και των συνοδευτικών υποδομών, που θα διατρέχει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα για να καταλήξει στη Νότιο Ιταλία.

Την εβδομάδα αυτή ο ΤΑΡ δημοσίευσε την τέταρτη κατά σειρά προκήρυξή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την ανακοίνωση της προμήθειας και εγκατάστασης υπερ-συμπιεστών (turbo) αεριοστροβίλων ισχύος περίπου 15 MW.

Έξι συμπιεστές τούρμπο θα αγοραστούν για να εγκατασταθούν σε δύο σταθμούς  συμπίεσης – τρεις για τον σταθμό συμπίεσης στην Αλβανία, κοντά στο Φίερι, και τρεις για τον σταθμό συμπίεσης στην Ελλάδα, κοντά στους Κήπους της Θράκης.

Εταιρείες που ενδιαφέρονται να προεπιλεγούν για τη διεκδίκηση της σύμβασης προμήθειας θα πρέπει να ζητήσουν την αποστολή του σχετικού ερωτηματολογίου από τον ΤΑΡ όχι αργότερα από τις 14.07.2014. Το αίτημα μπορεί να αποσταλεί στον ΤΑΡ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pqq.turbocompressors@tap-ag.com.

Το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης προμήθειας θα περιλμαβάνει την κατασκευή, παράδοση, μηχανολογία, εγκατάσταση και προ-ανάθεση των υπερ-συμπιεστών. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο εξοπλισμός τους διαθέτει αξιόπιστη τεχνολογία και ότι έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχημένα σε παρόμοιους σταθμούς συμπίεσης με αυτούς του ΤΑΡ.

Οι σταθμοί συμπίεσης θα κατασκευαστούν με βάση τις διεθνείς βιομηχανικές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, σε μέρη απομακρυσμένα από πυκνοκατοικημένες περιοχές, ώστε να επιφέρουν τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Ο ΤΑΡ έχει υιοθετήσει μία σειρά μέτρων για να μετριάσει κάθε πιθανή επίπτωση, όπως αυτά περιγράφονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ για την Αλβανία και ΜΠΚΕ για την Ελλάδα).

Η τωρινή διαδικασία προεπιλογής είναι η τέταρτη κατά σειρά, έπειτα από σχετικές προκηρύξεις για την κατασκευή οδικών αρτηριών και γεφυρών στην Αλβανία, για την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων του αγωγού στην Ελλάδα και την Αλβανία, καθώς και για την κατασκευή σταθμών συμπίεσης στην Ελλάδα και την Αλβανία. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών στον ΤΑΡ: www.tap-ag.com/tenders.

Οι ακόλουθες προκηρύξεις που αναμένεται να εκδοθούν από τον ΤΑΡ κατά την περίοδο των τριών επόμενων μηνών, θα αφορούν μεταξύ άλλων στην προεπιλογή εταιρειών προμήθειας Βαλβίδων Αγωγών Μεγάλης Διαμέτρου και χαλύβδινων αγωγών για το χερσαίο τμήμα του ΤΑΡ.  

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις από τον ΤΑΡ (χωρίς να περιορίζονται σε θέματα προμηθειών), παρακαλώ εγγραφείτε εδώ.

Σχετικά με τον TAP
Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II στο Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο μήκους 870 χλμ. αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους και θα διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Nότιo Ιταλία.

Ο TAP θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού και θα αποτελέσει σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς δεν εξαρτάται από επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. Οι πωλήσεις αερίου προς τη Γεωργία και την Τουρκία προβλέπονται για τα τέλη του 2018, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθούν περίπου ένα χρόνο αργότερα.
Στον ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON (9%) και Axpo (5%).

Επικοινωνία 

Για ερωτήσεις από εκπροσώπους ΜΜΕ: media@tap-ag.com