Skip to main content

Επιστροφή στη πλήρη λίστα με τα νέα

Ολοκληρωμένος άνω του 87% ο ΤΑΡ, τρία χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής

16 Μάιος 2019

Μπάαρ, Ελβετία. Σήμερα σημειώνονται τρία χρόνια από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ). Και μέχρι στιγμής, το 98% των σωληναγωγών έχει τοποθετηθεί στο έδαφος στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. Επιπλέον:

 ​Επιπλέον:

  • Πάνω από το 93% της γης κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία έχει ​αποκατασταθεί.
  • Στην Ιταλία, οι εργασίες συνεχίζονται στον Τερματικό Σταθμό Παραλαβής.
  • Οι σταθμοί συμπίεσης και μετρητικοί σταθμοί έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%.
  • Η εγκατάσταση των υποθαλάσσιων σωληναγωγών συνεχίζεται βάσει χρονοδιαγράμματος.
  • Το έργο διαθέτει ρεκόρ ασφαλείας παγκοσμίου κλάσης, με επίπεδα απώλειας εργατο-ωρών πολύ χαμηλότερα του διεθνούς μέσου όρου. Οι ομάδες του ΤΑΡ έχουν οδηγήσει συνολικά ​περισσότερα από 116 εκατ. χιλιόμετρα κι έχουν εργαστεί περί τις 41 εκατ. εργατο-ώρες χωρίς να σημειωθεί σημαντικό συμβάν ασφαλείας.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΡ, Luca Schieppati, δήλωσε σχετικά: «Ο ΤΑΡ είναι σημαντικός για τρεις βασικούς λόγους. Κατ’ αρχάς φέρνει άμεσα οφέλη στις τρεις φιλοξενούσες τον αγωγό χώρες. Γενικότερα, θα προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή ένα βαθμό ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης που δεν υπήρχε παλαιότερα, ενώ αποτελεί επίσης κομβικό έργο που θα διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, όμως, είχαμε εξ αρχής συνυπολογίσει ότι πέρα από τα ζητήματα μακρο-οικονομίας, η διαδικασία κατασκευής του ΤΑΡ θα πρέπει να περιλαμβάνει απτά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν τον αγωγό. Κι έχουμε εργαστεί σκληρά τα τρία τελευταία χρόνια για να επιτύχουμε το σκοπό αυτό, ώστε δηλαδή η θετική κληρονομιά του έργου να συνεχιστεί πολύ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής».     

Όταν κατασκευαστεί πλήρως, ο ΤΑΡ θα εφοδιάσει ενεργειακά την νοτιοανατολική Ευρώπη με νέους πόρους για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία, καθώς η περιοχή προχωρά προς χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη μορφή ορυκτού καυσίμου και θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα, συμβάλλοντας στην αντικατάσταση πηγών ενέργειας με υψηλές εκπομπές άνθρακα. Παράλληλα, θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη διαφοροποιώντας τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Για παράδειγμα, αφού ολοκληρωθεί, ο ΤΑΡ θα προσφέρει φυσικό αέριο που αντιστοιχεί στο 33% των αναγκών της Βουλγαρίας, το 20% της Ελλάδας και το 10,5% περίπου της Ιταλίας. 

Ως μέρος του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μία αλυσίδα αξίας US$40 δισ. κι έκτασης 3.500 χλμ. από την Κασπία Θάλασσα στην Ευρώπη, ο ΤΑΡ παρέχει άμεση και οικονομικά αποδοτική οδό μεταφοράς προς τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και περαιτέρω. Θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία στην Ευρώπη, αφού ενωθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα και διασχίσει τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική για να καταλήξει στη Nότιo Ιταλία, όπου θα συνδεθεί με το τοπικό δίκτυο φυσικού αερίου.

 

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ​

Σχετικά με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP)

Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II του αζέρικου τμήματος της Κασπίας Θάλασσας προς την Ευρώπη. Ο μήκους περίπου 878 χλμ. αγωγός συνδέεται με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Nότιo Ιταλία.

Οι πρώτες παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του ΤΑΡ θα ξεκινήσουν το 2020.

Η όδευση του TAP μπορεί να διευκολύνει την προμήθεια φυσικού αερίου σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η προσγειάλωση του αγωγού στις ακτές της Ιταλίας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για περαιτέρω μεταφορά αερίου της Κασπίας στις ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

Ο TAP προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, και αποτελεί σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%).

Για ερωτήσεις από εκπροσώπους ΜΜΕ: media_gr@tap-ag.com

Περισσότερες πληροφορίες για τον TAP: www.tap-ag.gr | www.twitter.com/tap_pipeline