Skip to main content

Επιστροφή στη πλήρη λίστα με τα νέα

O ΤΑΡ διεξάγει Market Test

01 Ιούλιος 2019

Μπάαρ, Ελβετία. Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) διεξάγει market test που θα επιτρέψει σε εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν φυσικό αέριο (shippers) να εκφράσουν ενδιαφέρον και, σε μεταγενέστερο στάδιο, πιθανώς να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε νέα, μακροπρόθεσμη μεταφορική δυναμικότητα, ενεργοποιώντας έτσι το ενδεχόμενο μελλοντικής επέκτασης της δυναμικότητας του αγωγού. 

Η διαδικασία market test θα εξελιχθεί σε δύο κύριες φάσεις: τη μη-δεσμευτική που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2019, ακολουθούμενη από τη δεσμευτική φάση που αναμένεται ότι θα ξεκινήσει το νωρίτερο στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. 

Ο Luca Schieppati, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΡ, δήλωσε σχετικά: «Με αφετηρία το 2020, ο ΤΑΡ σχεδιάζει να μεταφέρει αρχικά περί τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο (bcm/a), δίνοντας στην Ευρώπη πρόσβαση σε μία νέα ενεργειακή πηγή. Δεδομένου ότι ο ΤΑΡ διαθέτει δυνατότητα διπλασιασμού της υφιστάμενης δυναμικότητάς του έως τα 20 bcm/a και ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 88%, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο αγωγός μπορεί να επεκταθεί με βάση τη μελλοντική ζήτηση για μεταφορά αερίου στην Ευρώπη. Το επικείμενο market test αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για να εισαχθούν στις ευρωπαϊκές αγορές επιπλέον ποσότητες αερίου, υποστηρίζοντας περαιτέρω τη μετάβαση σε καθαρότερο ενεργειακό μείγμα».     

Η Marija Savova, Εμπορική Διευθύντρια του ΤΑΡ, πρόσθεσε: «Καθώς ολοκληρωμένα τμήματα του αγωγού παραλαμβάνονται για να εισέλθουν στη φάση θέσης σε λειτουργία (commissioning), εντείνουμε την προετοιμασία για την εμπορική λειτουργία του ΤΑΡ ως ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και αξιόπιστου παρόχου υπηρεσιών. Τα προϊόντα μεταφορικής δυναμικότητας (capacity products) που θα προσφέρουμε ακολουθούν τον Κώδικα Διαχείρισης (Network Code) για το Μηχανισμό Κατανομής Δυναμικότητας». 

Το market test διεξάγεται με βάση τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζουν οι Οδηγίες του Market Test 2019 του ΤΑΡ (Guidelines for the 2019 Market Test of Trans Adriatic Pipeline), τις οποίες έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σε Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία. 
 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη μη-δεσμευτική φάση του market test υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στην ιστοσελίδα market.test@tap-ag.com. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Ο ΤΑΡ έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» (Project of Common Interest – PCI), καθώς αποτελεί μεγάλης σημασίας στρατηγικό ενεργειακό έργο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ​

Σχετικά με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP)

Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II του αζέρικου τμήματος της Κασπίας Θάλασσας προς την Ευρώπη. Ο μήκους περίπου 878 χλμ. αγωγός συνδέεται με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Nότιo Ιταλία.

Οι πρώτες παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του ΤΑΡ θα ξεκινήσουν το 2020.

Η όδευση του TAP μπορεί να διευκολύνει την προμήθεια φυσικού αερίου σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η προσγειάλωση του αγωγού στις ακτές της Ιταλίας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για περαιτέρω μεταφορά αερίου της Κασπίας στις ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

Ο TAP προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, και αποτελεί σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%).

Για ερωτήσεις από εκπροσώπους ΜΜΕmedia_gr@tap-ag.com

Περισσότερες πληροφορίες για τον TAPwww.tap-ag.gr | www.twitter.com/tap_pipeline